Báo phí
bảng báo phí dịch vụ về sáng chế, kểu dáng

Bảng báo phí dịch vụ về sáng chế, kiểu dáng này nhằm hướng đến việc minh bạch thông tin về chi phí và công việc mà Monday VietNam sẽ thực hiện, giúp Quý khách hàng luôn chủ động lựa chọn giải pháp tốt nhất cho tiến trình bảo vệ và khai thác sáng chế, kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam.

Chúng tôi kính mời Quý khách hàng tham khảo bảng báo phí chuẩn cho hệ thống dịch vụ về sáng chế và kiểu dáng công nghiệp: Bảng báo phí dịch vụ về sáng chế

Công việc Mô tả Phí (VNĐ) Tài liệu/Thông tin cung cấp Thời gian
Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ sáng chế Tra cứu, phân tích và đánh giá khả năng bảo hộ của sáng chế 12.000.000/giải pháp
 1. Mô tả chi tiết giải pháp.
 2. Hình ảnh minh họa.
 3. Thông tin chủ sở hữu.
 4. Thông tin tác giả.
05 – 07 ngày
Thiết kế, vẽ hình, sơ đồ phục vụ viết bản mô tả sáng chế Thiết kế, vẽ hình, sơ đồ phục vụ viết bản mô tả sáng chế (trong trường hợp khách hàng không có sẵn) Từ 10.000.000/bộ hình 05 – 07 ngày
Đăng ký sáng chế
Tra cứu sáng chế; Tư vấn, soạn bản mô tả, soạn hồ sơ, nộp hồ sơ, theo dõi đơn, giải trình chuyên môn và trả kết quả (cho đơn đăng ký Bảo hộ có 01 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập) 55.000.000/yêu cầu bảo hộ độc lập 24 – 36 tháng
Bảo hộ từ điểm yêu cầu bảo hộ độc lập thứ 2 trở đi trong cùng 01 đơn đăng ký (đơn có từ 2 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập trở lên) 7.000.000/yêu cầu bảo hộ độc lập  
Tra cứu và đánh giá khả năng bảo hộ kiểu dáng
Tra cứu, phân tích và đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu 1.500.000/kiểu dáng
 
 1. Hình chụp/hình thiết kế đầy đủ các mặt của kiểu dáng. Bản chú thích các thành phần trong kiểu dáng.
 2. Thông tin chủ sở hữu.
 3. Thông tin tác giả
 
03 – 05 ngày
Đăng ký kiểu dáng Tra cứu kiểu dáng; Tư vấn, soạn hồ sơ, nộp hồ sơ, theo dõi đơn, giải trình chuyên môn và trả kết quả (cho đơn đăng ký Bảo hộ có 01 phương án) 5.000.000/phương án 14 – 16 tháng

Bảo hộ từ phương án thứ 2 trở đi trong cùng 01 đơn đăng ký (đơn có từ 2 phương án trở lên)

2.500.000/phương án

Chuyển giao đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng  Tư vấn, soạn và nộp đơn, theo dõi đơn, giải trình chuyên môn và trả kết quả. 2.500.000
(Đơn do Monday VietNam đăng ký thì phí là 1.280.000)
 1. Số đơn đăng ký sáng chế.
 2. Bên nhận chuyển giao
06 – 12 tháng
Sửa đổi đơn đăng ký sáng chế, kiểu dáng Tư vấn, soạn và nộp đơn, theo dõi đơn, giải trình chuyên môn và trả kết quả. 2.500.000
(Đơn do Monday VietNam đăng ký thì phí là 1.280.000)
 1. Số đơn đăng ký sáng chế.
 2. Thông tin cần sửa đổi
6 – 18 tháng
Sửa văn bằng bảo hộ sáng chế, kiểu dáng  Tư vấn, soạn và nộp đơn, theo dõi đơn, giải trình chuyên môn và trả kết quả. 2.500.000
 1. Số văn bằng bảo hộ/tên sáng chế.
 2. Thông tin cần sửa.
6 – 12 tháng
Chuyển nhượng văn bằng bảo hộ sáng chế, kiểu dáng  Tư vấn, soạn và nộp đơn, theo dõi đơn, giải trình chuyên môn và trả kết quả. 4.000.000
 1. Số văn bằng bảo hộ/tên sáng chế.
 2. Bên nhận chuyển nhượng
6 – 12 tháng
Duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế
Tư vấn, soạn và nộp đơn, theo dõi đơn, giải trình chuyên môn và trả kết quả. Đơn chỉ có 1 điểm yêu cầu bảo hộ độc lập: 2.500.000/đơn + phí duy trì theo năm nộp cho Cục SHTT
 1. Số văn bằng bảo hộ/tên sáng chế.
 2. GPKD/CCCD
6 – 9 tháng
Điểm độc lập thứ 2 trở đi trong đơn có hơn từ 2 điểm độc lập trở lên: 1.500.000/điểm + phí duy trì theo năm nộp cho Cục SHTT.
Gia hạn hiệu lực văn bằng kiểu dáng  Tư vấn, soạn và nộp đơn, theo dõi đơn, giải trình chuyên môn và trả kết quả.

Đơn chỉ có 1 phương án2.500.000/đơn

 1. Số văn bằng bảo hộ.
 2. GPKD (đối với tổ chức).
 3. CMND/CCCD (đối với cá nhân)

6 – 9 tháng

Phương án thứ 1 trong đơn có hơn từ 2 phương án trở lên: 2.500.000/phương án.
Từ phương án thứ 2 trở đi trong đơn có từ 2 phương án trở lên: 1.500.000/phương án
Cấp lại văn bằng bảo hộ sáng chế, kiểu dáng Tư vấn, soạn và nộp đơn, theo dõi đơn, giải trình chuyên môn và trả kết quả.. 1.500.000
 1. Số văn bằng.
 2. GPKD/CCCD của chủ văn bằng
6 – 9 tháng
Theo dõi đơn đăng ký sáng chế Theo dõi tình trạng đơn, giải trình chuyên môn và trả kết quả Từ 2.500.000
 1. Số đơn/Tên sáng chế.
 2. GPKD/CCCD của chủ sở hữu văn bằng
16 – 24 tháng
(tùy tiến trình đơn khi được tiếp nhận)
Tư vấn chuyên sâu Tư vấn giải pháp xử lý các vấn đề gặp phải trong quá trình đăng ký, bảo vệ, chuyển giao, quản lý,…sáng chế Từ 2.000.000 Tùy vụ việc 3 – 5 ngày làm việc
Tư vấn xử lý đơn đăng ký sáng chế bị từ chối bảo hộ Tra cứu, phân tích vấn đề, tư vấn giải pháp xử lý, soạn hồ sơ, nộp hồ sơ và theo dõi xử lý Từ 15.000.000 Tùy vụ việc 5 – 7 ngày làm việc
Tư vấn xử lý đơn đăng ký kiểu dáng bị từ chối bảo hộ Tra cứu, phân tích vấn đề, tư vấn giải pháp xử lý, soạn hồ sơ, nộp hồ sơ và theo dõi xử lý Từ 3.000.000 Tùy vụ việc 5 – 7 ngày làm việc

Bảng báo phí dịch vụ về sáng chếBảng báo phí dịch vụ về sáng chế, kiểu dángBảng báo phí dịch vụ về sáng chế, kiểu dángBảng báo phí dịch vụ về sáng chế, kiểu dáng

Tham khảo danh mục Dịch vụ của chúng tôi để biết thêm chi tiết và lựa chọn dịch vụ phù hợp với nhu cầu của bạn ngay hôm nay. Bảng báo phí dịch vụ về sáng chế

Hoặc liên hệ Hotline: 0932189012 để được tư vấn. Bảng báo phí dịch vụ về sáng chế