MONDAY VIETNAM

Đồng hành cùng bạn phát triển thương hiệu

Dịch vụ

Đăng ký bảo hộ sáng chế Bạn có một ý tưởng sáng tạo, một giải pháp kỹ thuật mới mẻ và bạn muố...

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp Bạn có một sản phẩm có hình dáng bên ngoài độc đáo, sáng ...

Đăng ký sáng chế nước ngoài Bạn có một sáng chế tuyệt vời và muốn bảo hộ nó tại nhiều quốc gia ...

Dịch vụ chuyển nhượng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp là một trong những dịch vụ uy tín và chuyên nghiệp ...

Duy trì/gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ Theo luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, bằng độc quyền sáng chế ...

Tra cứu và đánh giá chuyên sâu Bạn có một ý tưởng sáng tạo và muốn bảo hộ nó dưới dạng bằng sá...

Tư vấn xử lý từ chối/khiếu nại Bạn đã có một ý tưởng sáng tạo, một giải pháp kỹ thuật mới, mộ...

Tư vấn xử lý xâm phạm Bạn có biết rằng sáng chế và kiểu dáng công nghiệp là những tài sản ...

Sửa đổi và Cấp lại văn bằng Văn bằng sáng chế, kiểu dáng là một trong những loại tài sản ...