Sửa đổi và Cấp lại văn bằng

Văn bằng sáng chế, kiểu dáng là một trong những loại tài sản trí tuệ quan trọng nhất của các doanh nghiệp, cá nhân vì nó không chỉ là công cụ để bảo vệ quyền lợi của chủ thể trước các hành vi xâm phạm, mà còn là tài sản có giá trị kinh tế cao, có thể được khai thác thông qua việc chuyển nhượng, cấp phép, hợp tác nghiên cứu và phát triển.

Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp hoặc cá nhân, có thể có những thay đổi về thông tin của chủ thể hoặc đối tượng được bảo hộ. Ngoài ra, trong một số trường hợp, văn bằng sáng chế, kiểu dáng có thể bị mất hoặc hư hỏng do các nguyên nhân khách quan.  Điều này gây khó khăn cho chủ thể trong việc sử dụng và khai thác văn bằng sáng chế, kiểu dáng. Do đó, việc sửa đổi và cấp lại văn bằng sáng chế, kiểu dáng là một nhu cầu thiết yếu và cần thiết để đảm bảo quyền lợi của chủ thể và tăng giá trị của tài sản trí tuệ.

Sửa đổi văn bằng bảo hộ

Sửa đổi và Cấp lại văn bằng

 • Sửa đổi văn bằng bảo hộ

  Dịch vụ sửa đổi văn bằng sáng chế, kiểu dáng là gì?

  Dịch vụ sửa đổi văn bằng sáng chế, kiểu dáng là dịch vụ do Monday Vietnam cung cấp cho khách hàng có nhu cầu điều chỉnh các thông tin liên quan đến văn bằng sáng chế, kiểu dáng đã được cấp hoặc công bố. Dịch vụ này bao gồm các công việc sau:

  - Tư vấn cho khách hàng về các điều kiện, quy định và thủ tục liên quan đến việc sửa đổi văn bằng sáng chế, kiểu dáng.

  - Hỗ trợ khách hàng soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ yêu cầu sửa đổi văn bằng sáng chế, kiểu dáng.

  - Thay mặt cho khách hàng nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ của Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT).

  - Thông báo cho khách hàng kết quả xử lý hồ sơ và nhận giấy chứng nhận đã được sửa đổi từ Cục SHTT.

  - Cập nhật và lưu trữ thông tin của văn bằng sáng chế, kiểu dáng đã được sửa đổi vào hệ thống quản lý dữ liệu của Monday Vietnam.

  Khi nào cần sửa đổi văn bằng sáng chế, kiểu dáng?

  Việc sửa đổi văn bằng sáng chế, kiểu dáng là cần thiết để phù hợp với những thay đổi trong thực tế và đảm bảo tính hợp pháp và hiệu lực của văn bằng sáng chế, kiểu dáng. Tuy nhiên, việc sửa đổi không được làm thay đổi bản chất của đối tượng được bảo hộ so với nội dung đã được công bố trên Bản tin Sở hữu công nghiệp. Những trường hợp cần sửa đổi văn bằng sáng chế, kiểu dáng như sau:

  - Thay đổi thông tin của chủ thể sở hữu văn bằng sáng chế, kiểu dáng, ví dụ như thay đổi tên, địa chỉ, quốc tịch, hình thức pháp lý, ...

  - Thay đổi thông tin của đối tượng được bảo hộ, ví dụ như loại bỏ bớt phương án của kiểu dáng, điểm yêu cầu bảo hộ của sáng chế, ...

  - Thay đổi thông tin của tác giả hoặc người thiết kế, ví dụ như thay đổi tên, địa chỉ, quốc tịch, ...

  Thủ tục sửa đổi văn bằng sáng chế, kiểu dáng

  1. Hồ sơ yêu cầu sửa đổi văn bằng sáng chế hoặc kiểu dáng gồm các giấy tờ sau:

  - Đơn yêu cầu sửa đổi văn bằng sáng chế hoặc kiểu dáng theo mẫu.

  - Bản gốc văn bằng bảo hộ.

  - Giấy tờ chứng minh việc thay đổi thông tin của chủ thể hoặc của đối tượng được bảo hộ, ví dụ như giấy đăng ký kinh doanh có thông tin thay đổi tên, địa chỉ, hình thức pháp lý,  ..

  2. Phí nộp cho Cục SHTT để yêu cầu sửa đổi văn bằng sáng chế hoặc kiểu dáng tối thiểu là 400.000 đồng. Phí này không bao gồm phí dịch vụ của Monday Vietnam.

  3. Thời gian thẩm định hồ sơ yêu cầu sửa đổi văn bằng sáng chế hoặc kiểu dáng của Cục SHTT là khoảng 6 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp Cục SHTT yêu cầu bổ sung hoặc chỉnh sửa hồ sơ, thời gian thẩm định có thể kéo dài hơn.

  Dịch vụ cấp lại văn bằng sáng chế, kiểu dáng

 • Cấp lại văn bằng bảo hộ

  Dịch vụ cấp lại văn bằng bảo hộ là gì?

  Dịch vụ cấp lại văn bằng bảo hộ là dịch vụ giúp chủ thể có quyền sở hữu trí tuệ được cấp lại văn bằng bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp khi văn bằng bảo hộ đã bị mất, hư hỏng hoặc sai sót.

  Tại sao cần cấp lại văn bằng bảo hộ?

  Văn bằng bảo hộ là tài liệu chứng minh quyền sở hữu trí tuệ của chủ thể đối với sáng chế, kiểu dáng công nghiệp. Văn bằng bảo hộ có giá trị pháp lý và là cơ sở để chủ thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến sáng chế, kiểu dáng công nghiệp của mình. Khi văn bằng bảo hộ bị mất, hư hỏng hoặc sai sót, chủ thể có thể gặp khó khăn trong việc bảo vệ quyền lợi của mình trước các tranh chấp, vi phạm hoặc khi muốn chuyển nhượng, cấp phép sử dụng quyền sở hữu trí tuệ. Do đó, cần cấp lại văn bằng bảo hộ để khắc phục những thiệt hại và duy trì hiệu lực của quyền sở hữu trí tuệ.

  Khi nào cần cấp lại văn bằng bảo hộ?

  Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, chủ thể có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ cấp lại văn bằng bảo hộ trong các trường hợp sau:

  - Văn bằng bảo hộ đã được cấp nhưng không được giao cho người được cấp hoặc đã được giao nhưng không đến tay người được cấp;

  - Văn bằng bảo hộ đã được giao cho người được cấp nhưng sau đó đã mất hoặc không còn nguyên vẹn;

  - Văn bằng bảo hộ đã được giao cho người được cấp nhưng có sai sót về tên gọi, địa chỉ của người được cấp hoặc tên gọi của sáng chế, kiểu dáng công nghiệp.

  Thủ tục cấp lại văn bằng bảo hộ

  1. Hồ sơ yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ gồm các giấy tờ sau:

  - Đơn yêu cầu cấp lại văn bằng theo mẫu;

  - Văn bằng gốc (trường hợp văn bằng không nguyên vẹn hoặc có sai sót);

  - Tài liệu khác (nếu cần).

  2. Phí nộp cho Cục SHTT

  Người yêu cầu cấp lại văn bằng bảo hộ phải nộp cho Cục SHTT khoản phí là 240.000 đồng/hồ sơ:

  3. Thời gian thẩm định hồ sơ cấp lại văn bằng bảo hộ của Cục SHTT là khoảng 2 tháng, nếu hồ sơ có sai sót thì thời gian này sẽ kéo dài thêm.

Quy trình dịch vụ sửa đổi và cấp lại văn bằng sáng chế, kiểu dáng

Quy trình dịch vụ sửa đổi và cấp lại văn bằng sáng chế, kiểu dáng của Monday Vietnam gồm các bước sau:

Bước 1: Tiếp nhận yêu cầu, tư vấn và đánh giá hồ sơ. sửa đổi và cấp lại văn bằng

Monday Vietnam sẽ tiếp nhận yêu cầu của bạn qua điện thoại, email hoặc trực tiếp tại văn phòng. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn về các điều kiện, thủ tục và thời gian để sửa đổi hoặc cấp lại văn bằng bảo hộ. Chúng tôi cũng sẽ đánh giá hồ sơ của bạn để xác định khả năng thành công và chi phí dịch vụ.

Bước 2: Soạn và nộp hồ sơ

Trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được đầy đủ thông tin, tài liệu, Monday Vietnam sẽ soạn thảo các giấy tờ cần thiết để nộp hồ sơ sửa đổi hoặc cấp lại văn bằng bảo hộ cho bạn. Chúng tôi sẽ gửi cho bạn xem trước và xác nhận trước khi nộp hồ sơ cho Cục Sở hữu trí tuệ.

Bước 3: Theo dõi và xử lý

Monday Vietnam sẽ theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ của bạn và thông báo cho bạn về các kết quả, yêu cầu hoặc phản hồi từ cơ quan có thẩm quyền. Chúng tôi sẽ xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý hồ sơ một cách kịp thời và hiệu quả.

Bước 4: Bàn giao kết quả

Sau khi nhận được văn bằng bảo hộ từ Cục Sở hữu trí tuệ, chúng tôi sẽ bàn giao cho bạn kết quả và các giấy tờ liên quan. Chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của mình..

Tài liệu cần cung cấp cho Monday Vietnam

Khách hàng cần cung cấp cho Monday Vietnam các tài liệu sau để thực hiện dịch vụ sửa đổi và cấp lại văn bằng sáng chế, kiểu dáng:

 • Bản gốc văn bằng bảo hộ (cho thủ tục sửa đổi văn bằng hoặc cấp lại văn bằng do hỏng, rách.
 • Các giấy tờ chứng minh việc thay đổi thông tin của chủ thể hoặc của đối tượng được bảo hộ (bản sao có công chứng) (dành cho thủ tục sửa đổi văn bằng).

Phí dịch vụ trọn gói (đã bao gồm phí, lệ phí nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ) là từ 1.500.000 đồng/hồ sơ cấp lại 2.500.000 đồng/hồ sơ sửa đổi văn bẳng. Quý khách hàng có thể tham khảo báo giá đầy đủ các dịch vụ liên quan đến sáng chế/kiểu dáng công nghiệp tại đây.

Tại sao chọn Monday Vietnam cho dịch vụ sửa đổi và cấp lại văn bằng sáng chế, kiểu dáng

Monday Vietnam là một công ty uy tín và có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa đổi và cấp lại văn bằng bảo hộ sáng chế, kiểu dáng cho khách hàng trong và ngoài nước. Bạn nên chọn Monday Vietnam cho dịch vụ này vì:

 • Chúng tôi đại diện, đồng hành tư vấn thành công cho nhiều thương hiệu lớn như: Ôtô Đô Thành, Sacombank SBJ, Bất động sản Đất Vàng, Euromaxx, Giáo dục Đại Trường Phát, Mía đường Lam Sơn, Bánh mì Má Hải, nước uống Fujiwa, Xây dựng Miền Đông, Găng tay Nam Long, Vua Biển – Đàm Vĩnh Hưng, Tổng công ty xây dựng Số 1 – CC1, … Vì vậy, chúng tôi hoàn toàn tự tin với dịch vụ của mình.
 • Chúng tôi có đội ngũ chuyên gia, luật sư có chuyên môn và kinh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực, đã kinh nghiệm và thành công qua hàng trăm sáng chế tại VN và Nước ngoài.
 • Chúng tôi luôn nghiên cứu và thảo luận cẩn thận trước khi đem đến những giải pháp tối ưu trong công việc và phù hợp với từng khách hàng.
 • Chúng tôi minh bạch, trung thực trong tư vấn và thực hiện công việc. sửa đổi và cấp lại văn bằng
 • Chúng tôi xây dựng quy trình rõ ràng, chuyên nghiệp.
 • Chúng tôi phục vụ tận tâm, tiết kiệm thời gian.
 • Chúng tôi bảo mật nội dung công việc cao.
 • Chúng tôi hỗ trợ khách hàng kịp thời nhất.

Nếu bạn quan tâm đến dịch vụ sửa đổi và cấp lại văn bằng bảo hộ của Monday Vietnam, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 086 200 7080 hoặc email shtt@mondayvietnam.com. Chúng tôi sẵn sàng phục vụ bạn mọi lúc mọi nơi.

MONDAY VIETNAM

 • E-mail: shtt@mondayvietnam.com
 • Điện thoại: 086 200 6070 – Hotline: 0932189012
 • Trụ sở: 25 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Tây Nguyên: 124 Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, ĐakLak.
 • Hà Nội: Tầng 5, Số 4, Ngõ 81 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa.
 • Miền Trung: 4/4/113 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế.

Chuyên mục: Chưa được phân loại