MONDAY VIETNAM

Đồng hành cùng bạn phát triển thương hiệu

TƯỜNG

Default Thumbnail

Tra cứu kiểu dáng công nghiệp là hoạt động tìm kiếm đối chứng (những kiểu dáng trùng hoặc tương tự ...

Default Thumbnail

Sáng chế là một trong những loại đối tượng sở hữu trí tuệ quan trọng, bảo vệ những ý tưởng sáng tạo và đổi ...

Default Thumbnail

Sáng chế/GPHI là một trong những đối tượng được bảo hộ theo Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản ...

Default Thumbnail

Quyền đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích (GPHI) là quyền được pháp luật công nhận cho tổ chức, cá nhân tạ...