Đăng ký sáng chế nước ngoài

Bạn có một sáng chế tuyệt vời và muốn bảo hộ nó tại nhiều quốc gia trên thế giới? Bạn không biết cách thức, thủ tục và chi phí để đăng ký sáng chế tại các nước khác nhau? Bạn lo lắng về việc sáng chế của bạn có thể bị sao chép, đạo nhái hoặc xâm phạm bởi những người khác?

Đăng ký sáng chế nước ngoài

Nếu bạn đang gặp những vấn đề trên, bạn cần một đơn vị tư vấn chuyên nghiệp và uy tín để giúp bạn đăng ký sáng chế nước ngoài một cách hiệu quả và an toàn. Và Monday Vietnam chính là lựa chọn tốt nhất cho bạn.

Sáng chế là gì?

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giải quyết một vấn đề xác định bằng việc ứng dụng các quy luật tự nhiên.

Sáng chế được bảo hộ độc quyền dưới hình thức cấp Bằng độc quyền sáng chế hoặc Bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

Điều kiện đăng ký sáng chế nước ngoài

Có nhiều điều kiện phải được đáp ứng để được cấp bằng sáng chế ở nước ngoài. Tuy nhiên, có một số điều kiện chính bao gồm:

 • Sáng chế phải thể hiện yếu tố mới; Đó là, một số đặc điểm mới không được biết đến trong cơ thể kiến thức hiện có trong lĩnh vực kỹ thuật của nó. Khối kiến thức hiện có này được gọi là “nghệ thuật trước”.
 • Sáng chế phải liên quan đến một “bước sáng tạo” hoặc “không rõ ràng”, có nghĩa là nó không thể được suy luận rõ ràng bởi một người có kỹ năng thông thường trong lĩnh vực kỹ thuật liên quan.
 • Sáng chế phải có khả năng áp dụng công nghiệp, có nghĩa là nó phải có khả năng được sử dụng cho mục đích công nghiệp hoặc kinh doanh vượt ra ngoài một hiện tượng lý thuyết đơn thuần, hoặc hữu ích.
 • Đối tượng của nó phải được chấp nhận là “có thể cấp bằng sáng chế” theo luật, không thuộc nhóm trường hợp loại trừ.
 • Sáng chế phải được bộc lộ trong đơn một cách đầy đủ và rõ ràng cho phép nó được nhân rộng bởi một người có trình độ kỹ thuật thông thường trong lĩnh vực kỹ thuật liên quan.

Những loại giải pháp nào không được bảo hộ khi đăng ký sáng chế nước ngoài?

Ở nhiều quốc gia, lý thuyết khoa học, sáng tạo thẩm mỹ, phương pháp toán học, giống cây trồng hoặc động vật, khám phá các chất tự nhiên, phương pháp thương mại, phương pháp điều trị y tế (trái ngược với các sản phẩm y tế) hoặc chương trình máy tính thường không được cấp bằng sáng chế.

Vì sao cần đăng ký sáng chế nước ngoài?

 

Đăng ký sáng chế nước ngoài ở nước ngoài là một việc làm quan trọng để bảo vệ quyền lợi của nhà sáng chế trước các hành vi xâm phạm, sao chép hoặc đạo nhái sáng chế của họ tại các thị trường quốc tế. đăng ký sáng chế nước ngoài ở nước ngoài cũng mang lại cho nhà sáng chế những lợi ích sau:

 • Tăng cơ hội thương mại hóa sáng chế: Nhà sáng chế có thể sử dụng bằng sáng chế để kết hợp với các doanh nghiệp nước ngoài, chuyển giao quyền sử dụng sáng chế, thu phí bản quyền hoặc cấp phép cho các bên khác, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến sáng chế.
 • Nâng cao giá trị thương hiệu: Nhà sáng chế có thể tạo dựng uy tín và danh tiếng cho mình và cho doanh nghiệp của mình thông qua việc sở hữu và khẳng định độc quyền sáng chế. Điều này giúp tăng niềm tin và hấp dẫn của khách hàng, đối tác và nhà đầu tư.
 • Tận dụng thông tin sáng chế: Nhà sáng chế có thể truy cập vào các cơ sở dữ liệu về thông tin sáng chế của các nước để nắm bắt xu hướng công nghệ, tìm kiếm các giải pháp mới, cải tiến hoặc phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Thông tin sáng chế cũng giúp nhà sáng chế tránh được việc lặp lại những gì đã được bảo hộ trước đó.

Thủ tục đăng ký sáng chế nước ngoài

1. Hồ sơ đăng ký sáng chế nước ngoài là tập hợp các tài liệu cần thiết để xin cấp bằng sáng chế cho một giải pháp kỹ thuật tại một hoặc nhiều quốc gia khác nhau. Hồ sơ đăng ký sáng chế nước ngoài có thể được nộp theo hai phương thức chính: đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia hoặc đăng ký qua Hệ thống Sáng chế Hợp tác (PCT).

Đối với phương thức đăng ký trực tiếp, tùy theo quy định của từng quốc gia nhưng cơ bản hồ sơ đăng ký sáng chế nước ngoài có thể bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký sáng chế theo mẫu của quốc gia đăng ký;
 • Bản mô tả sáng chế, bao gồm phần mô tả, yêu cầu bảo hộ, chú thích các hình vẽ và bản tóm tắt;
 • Bản dịch của bản mô tả sáng chế ra ngôn ngữ của quốc gia đăng ký (nếu khác với ngôn ngữ gốc);
 • Bản sao giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
 • Bản sao giấy ủy quyền cho luật sư hoặc tổ chức đại diện (nếu có);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí.

Đối với phương thức đăng ký qua PCT, hồ sơ đăng ký sáng chế nước ngoài bao gồm:

 • Tờ khai đăng ký sáng chế quốc tế theo mẫu của PCT;
 • Bản mô tả sáng chế, bao gồm phần mô tả, yêu cầu bảo hộ, chú thích các hình vẽ và bản tóm tắt bằng tiếng Anh;
 • Bản sao giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
 • Bản sao giấy ủy quyền cho luật sư hoặc tổ chức đại diện (nếu có);
 • Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí.

2. Chi phí và thời gian đăng ký sáng chế nước ngoài phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm:

 • Phương thức đăng ký: có hai phương thức chính là đăng ký trực tiếp tại từng quốc gia hoặc đăng ký qua Hệ thống Sáng chế Hợp tác (PCT). Đăng ký trực tiếp có thể nhanh hơn nhưng cũng tốn kém hơn, vì phải nộp nhiều hồ sơ, dịch thuật và trả phí cho từng quốc gia. Đăng ký qua PCT có thể tiết kiệm chi phí và thời gian, vì chỉ cần nộp một hồ sơ quốc tế và được tra cứu, xét nghiệm và công bố quốc tế. Tuy nhiên, sau đó cũng phải vào giai đoạn quốc gia để hoàn tất việc đăng ký ở các quốc gia mong muốn.
 • Quốc gia đăng ký: mỗi quốc gia có mức phí, thủ tục và thời gian xử lý khác nhau. Ngoài ra, còn phải tính đến chi phí dịch thuật, chi phí duy trì bằng sáng chế và chi phí luật sư (nếu cần).
 • Sáng chế đăng ký: mức độ phức tạp, tính mới và trình độ sáng tạo của sáng chế cũng ảnh hưởng đến chi phí và thời gian đăng ký. Nếu sáng chế gặp nhiều vấn đề về tính mới, trình độ sáng tạo hoặc khả năng áp dụng công nghiệp, có thể phải trả thêm phí xét nghiệm, phí khiếu nại hoặc phí kiện tụng.

3. Thời gian đăng ký sáng chế nước ngoài trung bình 12-36 tháng hoặc có thể lâu hơn tùy theo hìnht thức và quốc gia đăng ký.

Quy trình đăng ký sáng chế nước ngoài của Monday Vietnam

Quy trình đăng ký sáng chế nước ngoài của Monday Vietnam gồm có 4 bước sau:

Bước 1: Tra cứu, đánh giá và tư vấn

Trong vòng 7-14 ngày kể từ ngày nhận được thông tin của khách hàng, Monday Vietnam sẽ tư vấn về các điều kiện và quy trình đăng ký sáng chế nước ngoài. Khách hàng cũng sẽ được báo giá chi tiết về các khoản phí dịch vụ và phí đóng cho các cơ quan sở hữu trí tuệ.

Trong vòng 7-10 ngày kể từ khi khách hàng ký hợp đồng và gửi đầy đủ thông tin liên quan đến sáng chế cần đăng ký, Monday Vietnam sẽ tiến hành tra cứu và đánh giá khả năng đăng ký của sáng chế. Chúng tôi sẽ phân tích các ưu điểm, nhược điểm, rủi ro và cơ hội của sáng chế và đề xuất các giải pháp phù hợp cho khách hàng, bao gồm điều chỉnh, lựa chọn và đăng ký sáng chế.

Bước 2: Soạn và nộp hồ sơ

Trong vòng 10-14 ngày kể từ khi khách hàng xác nhận phương án đăng ký, Monday Vietnam sẽ soạn thảo hồ sơ đăng ký bao gồm tờ khai, bản mô tả, yêu cầu bảo hộ, tóm tắt và hình vẽ (nếu có). Chúng tôi sẽ gửi cho khách hàng bản nháp để bạn kiểm tra và phản hồi. Sau đó, chúng tôi sẽ thay mặt khách hàng nộp hồ sơ cho (các) cơ quan sở hữu trí tuệ.

Bước 3: Theo dõi và xử lý

Chúng tôi sẽ theo dõi tiến trình đơn và giải trình theo yêu cầu (các cơ quan sở hữu trí tuệ) trong quá trình thẩm định cấp văn bằng.

Bước 4: Bàn giao kết quả

Monday Vietnam sẽ thông báo và bàn giao kết quả cuối cùng của hồ sơ cho khách hàng trong vòng 24 giờ kể từ khi nhận được kết quả từ (các) cơ quan sở hữu trí tuệ.

Thông tin, tài liệu quý khách hàng cần cung cấp cho Monday Vietnam gồm:

 1. Thông tin của (các) chủ đơn (Bản sao Giấy tờ pháp lý như Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập, … đối với tổ chức hoặc Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân đối với cá nhân, thông tin liên lạc như email, số điện thoại)
 2. Thông tin của (các) tác giả (Họ tên, địa chỉ, quốc tịch, thông tin liên lạc). Lưu ý: tác giả là (các) cá nhân cụ thể, không phải tổ chức.
 3. Thông tin về sáng chế cần đăng ký như tên, mục đích, công dụng, nguyên lý hoạt động, cấu tạo, hình vẽ (nếu có) và các tài liệu liên quan.
 4. Thông tin các quốc gia mà khách hàng muốn đăng ký bảo hộ sáng chế.

Phí dịch vụ trọn gói (đã bao gồm phí, lệ phí nộp cho (các) cơ quan sở hữu trí tuệ) là từ 6.000 USD/giải phápQuý khách hàng có thể tham khảo báo giá đầy đủ các dịch vụ liên quan đến sáng chế tại đây.

Vì sao nên chọn Monday Vietnam khi cần đăng ký sáng chế nước ngoài?

Bạn nên chọn Monday Vietnam khi cần đăng ký sáng chế nước ngoài vì:

 • Monday Vietnam là công ty tư vấn bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hàng đầu tại Việt Nam, với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và am hiểu về luật sở hữu trí tuệ trong và ngoài nước.
 • Monday Vietnam cung cấp dịch vụ đăng ký sáng chế nước ngoài toàn diện, bao gồm tư vấn chiến lược, thực hiện các thủ tục đăng ký, bảo vệ quyền lợi sau khi được cấp bằng sáng chế.
 • Monday Vietnam có mạng lưới đối tác uy tín tại nhiều quốc gia trên thế giới, giúp bạn tiết kiệm thời gian và chi phí khi đăng ký sáng chế nước ngoài.
 • Monday Vietnam có phương thức làm việc chuyên nghiệp, minh bạch và linh hoạt, luôn đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu.
 • Monday Vietnam đã nhận được sự tin tưởng và hài lòng của nhiều khách hàng lớn trong và ngoài nước, như Bánh Mì Má Hải, HL Shipping, Richland Việt Nam, ….

Với những lý do trên, bạn có thể an tâm khi chọn Monday Vietnam là đối tác đồng hành cùng bạn trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của bạn trên toàn thế giới. 

Hãy liên hệ chúng tôi để được tư vấn giải pháp phù hợp và báo phí chi tiết ngay hôm nay nhé!

MONDAY VIETNAM

 • E-mail: shtt@mondayvietnam.com
 • Điện thoại: 086 200 6070 – Hotline: 0932189012
 • Trụ sở: 25 Bis Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Tây Nguyên: 124 Phan Chu Trinh, Phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, ĐakLak.
 • Hà Nội: Tầng 5, Số 4, Ngõ 81 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa.
 • Miền Trung: 4/4/113 Trần Phú, Phường Phước Vĩnh, Thành phố Huế.